Bernard Adamus

Francofolies de Montréal, June 13rd, 2017

Desjardins, on l’aime-tu !, Francofolies de Montréal, June 11st, 2017

Invité de Canailles, Francofolies de Montréal, June 12nd, 2016

Alleys Show, Ruelle Modigliani, June 9th, 2013

Francofolies de Montréal, June 17th, 2011

With Yann Perreau, Francofolies de Montréal, June 14th, 2010

www.bernardadamus.com